Warunki Przyjęcia

Do Hospicjum Domowego kwalifikują się chorzy z udokumentowaną, zaawansowaną i postępującą chorobą nowotworową, którzy wymagają systematycznej opieki pielęgniarskiej, skoncentrowanej przede wszystkim na zapewnieniu optymalnej jakości życia.

Warunkiem objęcia chorego opieką w hospicjum domowym jest:

  • zakończone leczenie onkologiczne,
  • skierowanie do objęcia opieką paliatywną wystawione przez lekarza specjalistę,
  • zgoda pacjenta lub jego rodziny na objęcie opieką.hospicjum_domowe

 

 

Rejestracja pacjenta odbywa się w SEKRETARIACIE NZOP przy ul. Andrzeja Struga 2-4 w Zgierzu.

Zgłoszenia może dokonywać osobiście pacjent lub upoważniona przez niego osoba.

Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00.

Informacja tel./fax: (42) 715 45 23

Hospicjum domowe obejmuje opieką chorych zamieszkujących Zgierz i powiat zgierski.

Opieka jest bezpłatna.