Warunki Przyjęcia

Do Hospicjum Domowego kwalifikują się chorzy z udokumentowaną, zaawansowaną i postępującą chorobą nowotworową, którzy wymagają systematycznej opieki pielęgniarskiej, skoncentrowanej przede wszystkim na zapewnieniu optymalnej jakości życia.

Warunkiem objęcia chorego opieką w hospicjum domowym jest:

  1. Skierowanie do poradni/hospicjum domowego (wystawione przez lekarza POZ lub lekarza specjalistę)
  2. Dokumentacja medyczna potwierdzająca wskazanie do objęcia opieką
  3. Dokument potwierdzający ubezpieczenie chorego

O sposobie objęcia opieką decyduje kwalifikacja lekarza medycyny paliatywnej, która odbywa się podczas pierwszej wizyty.

hospicjum_domowe

Rejestracja pacjenta odbywa się w SEKRETARIACIE NZOP przy ul. ul. Parzęczewskiej 72, 72a, 72b w Zgierzu.

Zgłoszenia może dokonywać osobiście pacjent lub upoważniona przez niego osoba.

Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00.

Informacja tel./fax: (42) 715 45 23

Hospicjum domowe obejmuje opieką chorych zamieszkujących Zgierz i powiat zgierski.

Opieka jest bezpłatna.

 

Dostosowanie dla niepełnosprawnych