Zasady Sprawowania Opieki

Pacjenci objęci opieką hospicjum domowego maja prawo do:

  • wizyt lekarskich nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie,
  • wizyt pielęgniarskich nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu,
  • stałego kontaktu telefonicznego z lekarzem i pielęgniarką sprawującymi opiekę,
  • nieodpłatnego wypożyczania sprzętu wymaganego w ramach świadczeń gwarantowanych.

 

Wizyty innych członków zespołu hospicjum domowego (psychologa, fizjoterapeuty) ustalane są przez lekarza sprawującego opiekę indywidualnie, w zależności od potrzeb pacjenta.