Zarząd

SKŁAD ZARZĄDU STOWARZYSZENIA HOSPICJUM IM. JANA PAWŁA II

PREZES
Michał Kleszczyński

WICEPREZESI
Marek Hiliński
Marian Miśkiewicz

SEKRETARZ
Julia Chmielecka

SKARBNIK
Maria Matuszewska

CZŁONKOWIE ZARZĄDU
Bożena Majer
Zdzisława Osińska

KOMISJA REWIZYJNA
Barbara Błaszczyk
Zbigniew Wich
Taida Wojciechowska-Baczyńska

Dostosowanie dla niepełnosprawnych