Wolontariat to piękny czas w życiu każdego, kto chce choć odrobinę dać siebie drugiemu człowiekowi i odbyć przepiękna podróż w głąb siebie samego.

Wolontariat może mieć rożne formy działalności, każdy może odnaleźć tu swoje miejsce i poczuć jedność nas wszystkich.

Wolontariusze są sercem naszego hospicjum. Zawsze szukamy życzliwych i współczujących osób, które dołączą do naszego oddanego zespołu i pomogą ludziom w naszej społeczności żyć dłużej.

Wolontariusze są integralną częścią zespołu hospicyjnego, pełniąc różne role, od bezpośredniego kontaktu z pacjentami po udzielanie wsparcia biurowego i zbierania funduszy dla organizacji.

Wolontariusze hospicyjni opisują swoją pracę jako satysfakcjonującą, stymulującą intelektualnie i emocjonalnie znaczącą.

Nasze hospicjum wiele zawdzięcza swoim wolontariuszom i bardzo ich ceni.

Wsparcie dla pacjentów
Może to obejmować odwiedzanie, czytanie, spacery, pisanie listów, przynoszenie muzyki i nadzorowanie wizyt terapeutycznych ze zwierzętami domowymi.

Wytchnienie i wsparcie dla członków rodziny
Wolontariusze mogą pomóc w zakupach lub drobnych pracach domowych, lub dać opiekunom rodzinnym możliwość załatwienia niezbędnych spraw, ćwiczeń lub po prostu spędzenia czasu w samotności.

Wolontariusze mogą również pomóc w opiece nad rodzinnym zwierzakiem.

Pomoc w opiece nad dzieckiem
Może to obejmować pomoc w opiece nad dziećmi, odbieraniu dzieci ze szkoły lub zapewnieniu niezbędnego transportu na spotkania klubowe lub imprezy i treningi sportowe.

Zbiórka pieniędzy i prace administracyjne
Wolontariusz z umiejętnościami urzędniczymi może służyć hospicjum pomagając w biurze przy obowiązkach administracyjnych.

Zakres obowiązków związanych ze zbieraniem funduszy może obejmować przygotowywanie mailingów lub listów z podziękowaniami po organizowanie wydarzeń związanych ze zbieraniem funduszy i kontaktowanie się z potencjalnymi darczyńcami.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Dostosowanie dla niepełnosprawnych