Kompleksowa opieka pacjenta w Hospicjum

eu

Stowarzyszenie HOSPICJUM im. Jana Pawła II przy Parafii N.M.P.
Różańcowej realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
„Kompleksowa opieka pacjenta w Hospicjum”
Wartość projektu:                    1 183 844,80   PLN
Kwota dofinansowania z UE:  1 003 844,80   PLN
Celem projektu jest poprawa jakości i dostępności opieki zdrowotnej na
terenie powiatu zgierskiego oraz podniesienie standardu usług medycznych
w zakresie opieki paliatywno-hospicyjnej poprzez zagwarantowanie usług
pacjentom wykraczających poza standard opieki świadczonej w ramach
Narodowego Funduszu Zdrowia oraz objęcie wsparciem rodziny osób
niesamodzielnych. Na podstawie obserwacji sytuacji demograficznej i
epidemiologicznej dostrzec można systematyczne zwiększenie
zapotrzebowania na specjalistyczne usługi w zakresie leczenia chorób
nowotworowych i innych kwalifikujących się do leczenia w placówkach
paliatywno-hospicyjnych. Pracownicy Niepublicznego Zakładu Opieki
Paliatywnej w Zgierzu obserwują rosnące zapotrzebowanie usług dla
pacjentów i rodzin chorych, którzy w obliczu choroby i cierpienia nie
potrafią sami poradzić sobie z tą sytuacją.

Projekt zakłada zrealizowanie zadań:
1. Szkolenia dla osób z otoczenia osób niesamodzielnych;
2. Opiekun osoby niesamodzielnej;
3. Wsparcie fizjoterapeuty;
4. Usługa transportowa sprzętu dla pacjentów;
5. Wsparcie psychologiczno-psychiatryczne osób wykluczonych społecznie.

W ramach projektu, będziemy mogli zaoferować pacjentom wsparcie
otoczenia osoby niesamodzielnej w ramach wielopłaszczyznowych szkoleń,
wsparcie ze strony Opiekuna, zatrudnionego w ramach projektu, którego
celem będzie odciążenie lub zastąpienie członków rodzin pacjentów w
najtrudniejszej sytuacji ekonomiczno-społecznej. Ponadto pacjenci będą
mogli skorzystać z usług psychologa i psychiatry na zasadach określonych
regulaminem projektu. Wszyscy pacjenci będą mogli wypożyczyć bezpłatnie
sprzęt medyczny i rehabilitacyjny przez cały okres realizacji projektu.
Czas trwania projektu: styczeń 2022 – wrzesień 2023
Do pobrania:

Harmonogram wsparcia