Stowarzyszenie HOSPICJUM im. Jana Pawła II przy Parafii N.M.P. Różańcowej realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Kompleksowa opieka pacjenta w Hospicjum

Wartość projektu:  1 183 844,80   PLN

Kwota dofinansowania z UE:  1 003 844,80   PLN

Celem projektu jest poprawa jakości i dostępności opieki zdrowotnej na terenie powiatu zgierskiego oraz podniesienie standardu usług medycznych w zakresie opieki paliatywno-hospicyjnej poprzez zagwarantowanie usług pacjentom wykraczających poza standard opieki świadczonej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia oraz objęcie wsparciem rodziny osób niesamodzielnych. Na podstawie obserwacji sytuacji demograficznej i epidemiologicznej dostrzec można systematyczne zwiększenie zapotrzebowania na specjalistyczne usługi w zakresie leczenia chorób nowotworowych i innych kwalifikujących się do leczenia w placówkach paliatywno-hospicyjnych. Pracownicy Niepublicznego Zakładu Opieki Paliatywnej w Zgierzu obserwują rosnące zapotrzebowanie usług dla pacjentów i rodzin chorych, którzy w obliczu choroby i cierpienia nie potrafią sami poradzić sobie z tą sytuacją.

Projekt zakłada zrealizowanie zadań:
1. Szkolenia dla osób z otoczenia osób niesamodzielnych;
2. Opiekun osoby niesamodzielnej;
3. Wsparcie fizjoterapeuty;
4. Usługa transportowa sprzętu dla pacjentów;
5. Wsparcie psychologiczno-psychiatryczne osób wykluczonych społecznie.

W ramach projektu, będziemy mogli zaoferować pacjentom wsparcie otoczenia osoby niesamodzielnej w ramach wielopłaszczyznowych szkoleń, wsparcie ze strony Opiekuna, zatrudnionego w ramach projektu, którego celem będzie odciążenie lub zastąpienie członków rodzin pacjentów w najtrudniejszej sytuacji ekonomiczno-społecznej. Ponadto pacjenci będą mogli skorzystać z usług psychologa i psychiatry na zasadach określonych regulaminem projektu. Wszyscy pacjenci będą mogli wypożyczyć bezpłatnie sprzęt medyczny i rehabilitacyjny przez cały okres realizacji projektu. Czas trwania projektu: styczeń 2022 – wrzesień 2023

Do pobrania:

Harmonogram wsparcia

Dostosowanie dla niepełnosprawnych