HOSPICJUM DOMOWE

  1. Przyjęcia odbywają się na podstawie:
  • Skierowania do hospicjum domowego
  • Dokumentacja medyczna potwierdzająca chorobę wskazaną na skierowaniu
  • Dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie chorego (np. legitymacja emeryta/rencisty, zaświadczenie z ZUS/KRUS/Urzędu Pracy)
  1. Rejestracja pacjenta odbywa się w sekretariacie NZOP piątku przy ul. Parzęczewskiej 72, 72a, 72b w Zgierzu od poniedziałku do w godz. 10:00-14:00.
  2. Informacja o szczegółach przyjęcia pod nr tel. 42 715-45-23
  3. Hospicjum domowe obejmuje opieką chorych zamieszkujących teren powiatu zgierskiego.
Dostosowanie dla niepełnosprawnych