Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II przy Parafii N.M.P. Różańcowej w Zgierzu działa od 1994r. W 2004 r. powstał Niepubliczny Zakład Opieki Paliatywnej, który działa ramach hospicjum domowego i poradni medycyny paliatywnej oraz powstałego w 2022 r. hospicjum stacjonarnego.

Siedziba NZOP mieści się w Zgierzu przy ul. Parzęczewskiej 72, 72a, 72b.

Nasza praca opiera się na wykwalifikowanym zespole lekarzy, pielęgniarek, psychologów, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych, wolontariuszy oraz duchownego. Jakość życia podopiecznych jest dla nas najważniejsza, dlatego stale rozwijamy nasze możliwości. Specjalizujemy się w kompleksowej opiece dostosowane do potrzeb indywidualnych oferując pacjentom i ich rodzinom wsparcie w postaci hospicjum domowego, stacjonarnego oraz poradni medycyny paliatywnej.

Dążymy do niezależności finansowej i do bycia autorytetem w dziedzinie medycyny paliatywnej. Będziemy stale poszerzać swoją działalności o nowe obszary. Chcemy wyznaczać i podnosić standardy opieki nad pacjentem, zarówno te medyczne, jak fizyczne i psychologiczne. Naszym celem jest uwrażliwianie społeczeństwa na potrzeby pacjentów i ciągłe odczarowywanie wizerunku hospicjum jako miejsca kojarzonego ze śmiercią na takie, w którym chorzy otaczani są profesjonalną opieką dając bezpieczeństwo oraz wytchnienie również rodzinie.

Działalność realizowana jest w formach:

Hospicjum Stacjonarne

Hospicjum Domowe

Poradnia Medycyny Paliatywnej

Wolontariat

Dostosowanie dla niepełnosprawnych