Dyrektor

Emilia Borysewicz

Emilia Borysewicz

Kierownik NZOP

Anna Topczewska

Anna Topczewska

Zarząd

Emilia Borysewicz

Emilia Borysewicz

Wiceprezes

Anna Topczewska

Anna Topczewska

Wiceprezes

Justyna Kwaitkowska-Zubiel

Justyna Kwaitkowska-Zubiel

Sekretarz

Emilia Kotecka

Emilia Kotecka

Skarbnik

Danuta Gomulska

Danuta Gomulska

Członek zarządu

Jacek Nawrocki

Jacek Nawrocki

Członek zarządu

Komisja Rewizyjna

Marek Hiliński

Marek Hiliński

Przewodniczący

Zdzisława Osińska

Zdzisława Osińska

Zastępca Przewodniczącego

Rafał Kaftan

Rafał Kaftan

Sekretarz

Dostosowanie dla niepełnosprawnych