Poradnia Medycyny Paliatywnej

 Przyjęcia odbywają się na podstawie:

  • skierowania do poradni medycyny paliatywnej
  • dokumentacji medycznej potwierdzającej chorobę wskazaną na skierowaniu
  • dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie chorego (np. legitymacja emeryta/rencisty, zaświadczenie z ZUS/KRUS/Urzędu Pracy)

Rejestracja pacjentów odbywa się w sekretariacie NZOP piątku przy ul. Parzęczewskiej 72, 72a, 72b w Zgierzu

w poniedziałki w godzinach: 10:00 – 17:00, od wtorku do piątku w godzinach: – 10:00 – 14:00.

Informacja o szczegółach przyjęcia pod nr tel. 42 715-45-23

Poradnia medycyny paliatywnej obejmuje opieką chorych zamieszkujących na terenie powiatu zgierskiego.

Wykaz jednostek chorobowych kwalifikujących się do leczenia w ramach naszej działalności:

(dotyczy wszystkich komórek)

KOD ICD-10 JEDNOSTKA CHOROBOWA
B20-B24 Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV)
C00-D48 Nowotwory
G09 Następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego
G10-G13 Układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy
G35 Stwardnienia rozsiane
I42-I43 Kardiomiopatia (Badanie echo serca)
J96 Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej (Badanie RKZ)
L89 Owrzodzenie odleżynowe

Dostosowanie dla niepełnosprawnych