Hospicjum domowe

Przyjęcia odbywają się na podstawie:
Skierowania do hospicjum domowego
Dokumentacja medyczna potwierdzająca chorobę wskazaną na skierowaniu
Dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie chorego (np. legitymacja emeryta/rencisty, zaświadczenie z ZUS/KRUS/Urzędu Pracy)
Rejestracja pacjenta odbywa się w sekretariacie NZOP piątku przy ul. Parzęczewskiej 72, 72a, 72b w Zgierzu od poniedziałku do w godz. 10:00-14:00.
Informacja o szczegółach przyjęcia pod nr tel. 42 715-45-23
Hospicjum domowe obejmuje opieką chorych zamieszkujących teren powiatu zgierskiego.