Adres

ul. Parzęczewska 72, 72a, 72b

95-100 Zgierz

Telefon

(42) 715-45-23

Email

sekretariat@hospicjumzgierz.pl

dyrekcja@hospicjumzgierz.pl

Niepubliczny Zakład Opieki Paliatywnej przy Stowarzyszeniu Hospicjum im. Jana Pawła II

Konto darowizn:
Bank: I Oddział Pekao S.A. w Zgierzu
Nr rachunku: 49 1240 3057 1111 0000 3437 8625

Nr rachunku dla odpisów 1,5% od podatku: 54 1240 3057 1111 0010 1270 0553

Rejestry:
nr KRS: 0000145412
nr REGON: 470884035
nr NIP: 732-12-36-632

Dostosowanie dla niepełnosprawnych