eu

Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II przy Parafii N.M.P. Różańcowej z siedzibą w Zgierzu informuje, że z dniem 1 stycznia 2022 roku projekt pn. „Kompleksowa opieka pacjenta w ramach działalności Hospicjum w Zgierzu” wszedł w okres trwałości.
W związku z powyższym jesteśmy w gotowości do realizowania usług i szkoleń gwarantowanych w projekcie jeszcze przez 4 tygodnie po zakończeniu realizacji projektu tj. do końca stycznia br. Wszelkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod nr tel. 42 715-45-23.

Stowarzyszenie HOSPICJUM im. Jana Pawła II przy Parafii N.M.P. Różańcowej realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Kompleksowa opieka pacjenta w ramach działalności Hospicjum w Zgierzu

Wartość projektu: 980 000,00   PLN

Kwota dofinansowania z UE: 838 600,00   PLN

Celem projektu jest poprawa jakości i dostępności opieki zdrowotnej na terenie powiatu zgierskiego oraz podniesienie standardu usług medycznych w zakresie opieki paliatywno-hospicyjnej poprzez zagwarantowanie usług pacjentom wykraczających poza standard opieki świadczonej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia i objęcie wsparciem rodziny osób niesamodzielnych.Efektem projektu będzie wsparcie lub zastąpienie opiekunów faktycznych skierowane do pacjentów i jego najbliższego otoczenia.

Z uwagi na rosnące potrzeby w zakresie objęcia usługami Hospicjum Domowego coraz liczniejszej grupy pacjentów przy niskiej, stałej kwocie dofinansowania ze źródeł krajowych tj. Narodowego Funduszu Zdrowia, Wnioskodawca zakłada zrealizowanie trzech głównych zadań w ramach projektu:

1. Szkolenia dla osób z otoczenia osób niesamodzielnych

2. Opiekun osoby niesamodzielnej

3. Wsparcie fizjoterapeuty

W ramach projektu, będziemy mogli zaoferować pacjentom wsparcie otoczenia osoby niesamodzielnej w ramach wielopłaszczyznowych szkoleń, wsparcie ze strony Opiekuna, zatrudnionego w ramach projektu, którego celem będzie odciążenie lub zastąpienie członków rodzin pacjentów w najtrudniejszej sytuacji ekonomiczno-społecznej oraz zwiększenie usług w ramach działalności fizjoterapeuty.

Wszyscy pacjenci, którzy zostaną zarejestrowani w Hospicjum Domowym w Zgierzu otrzymają wsparcie w ramach projektu, które przełoży się na realne podniesienie jakości świadczonych usług.

Czas trwania projektu: styczeń 2019 – grudzień 2021

 

Do pobrania:

Regulamin Projektu

Postępowanie na sprzęt medyczny i rehabilitacyjny

Wynik postępowania

Postępowanie na sprzęt medyczny, niemedyczny i testy PCR

Dostosowanie dla niepełnosprawnych