Co to jest wolontariat?

Źródłem słowa „wolontariusz” jest łac. volontarius – dobrowolny. Korzystając z definicji stworzonej przez BORIS (Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych), można powtórzyć, że „wolontariat to bezpłatne, świadome, dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńskie -przyjacielskie. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna, ale należy pamiętać, że nie każdy wolontariusz jest odpowiedni do każdego rodzaju pracy”.

 

Wolontariat w Stowarzyszeniu Hospicjum

  1. Jana Pawła II

Stowarzyszenie we wrześniu 2007 roku powołało Powiatowe Centrum puszka_wolontariat-229x300Wolontariatu, które zajęło się organizowaniem imprez,z których dochód powiększa środki na budowę hospicjum stacjonarnego.

Przeprowadziliśmy wiele akcji i imprez dla mieszkańców miasta i powiatu zgierskiego na rzecz budowy hospicjum stacjonarnego: aukcje obrazów, loterie fantowe, kwesty uliczne w ramach akcji ogólnopolskiej „Pola Nadziei”, a także „Gwiazdka dla Hospicjum”, „Wielkanocne Kwestowanie”, „Zamiast bukietu”; organizowaliśmy imprezy charytatywne z cyklu „Dzieci dla hospicjum”, zbiórki makulatury oraz rajdy dla uczniów szkól podstawowych i gimnazjalnych „Hospicjum- Lubię pomagać”. Cyklicznie przeprowadzana jest akcja rozprowadzania cegiełek.

 

Kim jest wolontariusz?

Wolontariusz to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje pracę na rzecz innych osób, organizacji, instytucji wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne

Zasady wolontariatu zostały opisane w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz.873 z późn. zm.)

 

Nasi wolontariusze

Wolontariusz w naszym hospicjum jest osobą dobrowolnie, bezpłatnie i chętnie pomagającą min.

– w przeprowadzaniu kwest i zbiórek na rzecz naszego Hospicjum,

– w organizacji imprez okolicznościowych,

– w pracach biurowych Hospicjum,

– w opiece przy naszych pacjentach, jeżeli Ci wyrażają taką chęć i potrzebę oraz w robieniu zakupów, sprzątaniu, załatwianiu drobnych spraw; w opiece przy dzieciach naszych pacjentów np. pomoc w nauce.

Jak zostać naszym wolontariuszem?

wolontariat1Jeżeli jesteś osobą otwartą na potrzeby innych,

dysponujesz wolnym czasem lub posiadasz ciekawe pasje i uzdolnienia

dołącz do nas i zostań wolontariuszem.

 

 

 

Stowarzyszenie „Hospicjum” im. Jana Pawła II zaprasza do współpracy wszystkich chętnych do pełnienia roli wolontariuszy. Do wspierania zespołu hospicjum domowego oraz pomocy podczas akcji charytatywnych szukamy głównie osób dorosłych i młodzieży ze szkół średnich oraz gimnazjum. W przypadku osób niepełnoletnich wymagamy zgody rodziców.

Świadczenia wolontariuszy na rzecz Hospicjum wykonywane są na podstawie porozumienia podpisywanego pomiędzy wolontariuszem a Hospicjum.

Przyjęcie do zespołu wolontariuszy odbywa się poprzez wypełnienie kwestionariusza, odbycie rozmowy z koordynatorem Wolontariatu, a następnie odbycie cyklu szkoleniowego.

Osoby, które pragną pomagać Hospicjum, ale nie mogą robić tego systematycznie zapraszamy serdecznie do włączenia się w Wolontariat Akcyjny. Polega on na pozyskiwaniu funduszy na działalność Hospicjum. W ramach tych działań można włączyć się w zbiórki pod kościołami, kwesty na koncertach i imprezach. Wspierać organizowane przez nas akcje, działania logistyczne związane z tymi wydarzeniami, a także pomagać w pracach biurowych.

 

Przyłącz się do grona naszych wolontariuszy

wolontariat

 

Dostosowanie dla niepełnosprawnych