Zarząd

SKŁAD ZARZĄDU STOWARZYSZENIA HOSPICJUM IM. JANA PAWŁA II

WICEPREZESI
Emilia Borysewicz
Anna Topczewska

SEKRETARZ
Justyna Kwiatkowska-Zubiel

SKARBNIK
Emilia Kotecka

CZŁONKOWIE ZARZĄDU
Danuta Gomulska
Jacek Nawrocki

KOMISJA REWIZYJNA

Marek Hiliński
Rafał Kaftan
Zdzisława Osińska
Dostosowanie dla niepełnosprawnych