SKŁAD ZARZĄDU STOWARZYSZENIA HOSPICJUM IM. JANA PAWŁA IIWICEPREZESI Emilia Borysewicz Anna TopczewskaSEKRETARZ Justyna Kwiatkowska-ZubielSKARBNIK Emilia KoteckaCZŁONKOWIE ZARZĄDU Danuta Gomulska Jacek NawrockiKOMISJA REWIZYJNA
Marek Hiliński
Rafał Kaftan
Zdzisława Osińska
Dostosowanie dla niepełnosprawnych