Budowa Hospicjum

W dniu 17.10.2017 r. Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II ponownie ogłasza nabór ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu zasypki wewnętrznej oraz obsypki zewnętrznej fundamentów niezabudowanych – przy ulicy Parzęczewskiej 72, 72A, 72B w Zgierzu w ramach zadania pn. Budowa hospicjum stacjonarnego z poradnią medycyny paliatywnej – Etap II.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunków udziału w postępowaniu – SIWZ wraz z załącznikami dostępny jest na stronie: http://hospicjumzgierz.pl/?page_id=450

Zapraszamy do składania ofert!

*********************************************************

W dniu 15.12.2016 r. Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II ponownie ogłosza nabór ofert na roboty budowlane polegające na: Budowie hospicjum stacjonarnego z poradnią medycyny paliatywnej – Etap I Wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem fundamentu pod cały budynek stacjonarnego ośrodka hospicyjnego oraz wykonanie w stanie surowym zamkniętym części budynku administracyjno-przychodnianego przy ulicy Parzęczewskiej 72, 72A, 72B w Zgierzu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunków udziału w postępowaniu – SIWZ wraz z załącznikami dostępny jest na stronie: http://hospicjumzgierz.pl/?page_id=208

Zapraszamy do składania ofert!

                                                    *********************************************************

W dniu 04.11.2016 r. Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II ogłosiło nabór ofert na roboty budowlane polegające na: Budowie hospicjum stacjonarnego z poradnią medycyny paliatywnej – Etap I Wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem fundamentu pod cały budynek stacjonarnego ośrodka hospicyjnego oraz wykonanie w stanie surowym zamkniętym części budynku administracyjno-przychodnianego przy ulicy Parzęczewskiej 72, 72A, 72B w Zgierzu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunków udziału w postępowaniu – SIWZ wraz z załącznikami dostępny jest na stronie: http://hospicjumzgierz.pl/?page_id=165

Zapraszamy do składania ofert!

********************************************************

23 kwietnia 2015 r. w biurze Stowarzyszenia Hospicjum im. Jana Pawła II zorganizowano spotkanie, w czasie którego powołano Komitet Budowy Hospicjum. Podczas spotkania omawiano kompletny projekt przyszłego hospicjum.

W skład Komitetu weszły osoby zainteresowane podjęciem wspólnej idei budowy obiektu stacjonarnego:

Michał Kleszczyński

Marian Miśkiewicz

Marek Hiliński

Jarosław Szydłowski

Jarosław Słomiński

Jerzy Wochniak

Rafał Kaftan

Agnieszka Kropp-Nowacka

Idea budowy stacjonarnego hospicjum narodziła się już w roku 1998 dzięki pomocy i wsparciu, jakiego udzieliła Parafia NMP Różańcowej, a przede wszystkim osobistego, ogromnego zaangażowania w działalności hospicyjnej proboszcza tej Parafii Ks.kan. Jerzego Kowalczyka. Drugim z inicjatorów był śp. dr n.med. Stanisław Łupiński. Skupili oni wokół idei hospicyjnej grono osób, które stykając sie zawodowo z problemami ludzi w terminalnym okresie choroby, doskonale rozumiały potrzebę utworzenia takiej organizacji. Decyzję o dziele budowy hospicjum stacjonarnego, pomieszczeń dla hospicjum domowego i wolontariatu hospicyjnego Zarząd Stowarzyszenia podjął w dniu 10 stycznia 2008 roku.

„Chcemy wybudować naszemu Patronowi Janowi Pawłowi II
Hospicjum – „Pomnik ku czci Jego kanonizacji”

Posiadamy działkę o powierzchni 1,6 ha i kamień węgielny poświęcony przez Naszego Patrona podczas VII Pielgrzymki w Łowiczu – 14 czerwca 1999 r.

budowa1

Środki finansowe pozyskujemy:

z odpisu 1% od podatku,
z rozprowadzania cegiełek – głównie wśród parafian z powiatu zgierskiego,
z dobrowolnej darowizny wpłaconej na konto bankowe hospicjum,
z koncertów, aukcji dzieł sztuki,
z akcji charytatywnych przygotowanych przez wolontariat akcyjny m.in. Gwiazdka dla Hospicjum, Rajd dla Hospicjum, Zbiórka makulatury.

W obecnej chwili posiadamy projekt architektoniczny i budowlany wykonany w pracowni projektowej PROBUDMIX Pana mgr inż. Jarosława Szydłowskiego.

Koncepcja architektoniczna Stacjonarnego Ośrodka Hospicyjnego została wykonana przez Pana Macieja Taczalskiego z Politechniki Łódzkiej na Wydziale Budownictwa i Architektury pod kierunkiem Pani prof. Joanny Olenderek.

Wartość kosztorysowa inwestycji

budowa2

Wierzymy, że mieszkańcy naszego miasta i powiatu są wrażliwi i dobroczynni i zechcą zostawić po sobie pamiątkę dla przyszłych pokoleń.

Kierujemy tą drogą słowa podziękowań dla zgierskich i łódzkich artystów, którzy przekazują swoje prace na aukcje organizowane przez Hospicjum. Pragniemy także podziękować mieszkańcom całego powiatu zgierskiego za nabywanie cegiełek, przekazywanie darowizn oraz odpisów 1% od swoich podatków, z czego dochód gromadzimy na koncie z przeznaczeniem na budowę Ośrodka. A także tym wszystkim, którzy służą swoją pomocą w przeprowadzaniu kwest i zbiórek oraz w organizowaniu imprez okolicznościowych.

Dziękujemy i prosimy o dalsze wsparcie naszej działalności.

Pamiętajmy, że „po to żyjemy, żeby życie innych uczynić mniej trudnym” – George Elliot

Dostosowanie dla niepełnosprawnych