18 marca od 1998 r. obchodzimy Europejski Dzień Mózgu. Celem tego święta jest propagowanie zdrowego stylu życia, który ma wpływać na poprawne funkcjonowanie tego ważnego organu. Tego dnia przypominamy o profilaktycznych badaniach układu nerwowego i jak odpowiednio zadbać o nasz mózg.

Jak dbać o swój mózg:

Uprawiaj aktywność fizyczną

Badania wykazują, że ćwiczenia fizyczne pomagają rozwijać także umysł. Wykazano, że ćwiczenia fizyczne wywierają wpływ na procesy poznawcze poprzez oddziaływanie na procesy molekularne związane z metabolizmem energetycznym i plastycznością synaptyczną. Dlatego też ćwiczenia i dieta okazują się być nieinwazyjną i skuteczną strategią przeciwdziałania zaburzeniom neurologicznym i poznawczym.

Ćwiczenia pobudzają również rozwój nowych komórek nerwowych i zwiększają liczbę połączeń między synapsami. Wg badań największy wzrost zdrowia mózgu związany jest z sesjami ćwiczeń trwającymi od 45 do 60 minut.

Stymuluj swój mózg

Aktywność umysłowa zwiększa przepływ krwi, tlenu i składników odżywczych do mózgu. Wykazano, że stymulacja umysłowa przynosi korzyści w postaci ochronnego i trwałego efektu neurologicznego, jeśli jest stosowany przez zaledwie 3 miesiące w późnym okresie życia (powyżej 60. roku życia). Programy poznawcze stosowane w celu osiągnięcia tego efektu poznawczego obejmowały:

  • Trening rozumowania (logiki)
  • Zadania pamięciowe
  • Trening uwagi
  • Zadania związane z przetwarzaniem informacji
  • Rozwiązywanie problemów

Wysypiaj się

Sen odgrywa ważną rolę dla zdrowia mózgu. Jest ważny dla wielu funkcji mózgu, w tym dla sposobu, w jaki neurony komunikują się ze sobą. Niedobór snu powoduje, że aktywny proces zachodzący w układzie limfatycznym nie ma czasu na wykonanie swojej funkcji. W związku z tym mogą gromadzić się toksyny, czego skutki będą widoczne w zdolnościach poznawczych, zachowaniu i ocenie sytuacji.

Ogólnie przyjmuje się, że osoby, które wysypiają się w „odpowiedniej ilości”, budzą się wypoczęte i osiągają dobre wyniki w ciągu dnia. Jaka jest więc ta odpowiednia ilość snu? Niestety, jednoznaczna odpowiedź nie istnieje, ponieważ oprócz ilości snu należy wziąć pod uwagę jego inne ważne cechy, takie jakość snu i czas jego trwania (pora zasypiania i budzenia się).

Dla rekomendacji zdrowotnych przyjmuje się jednak, że osoby dorosłe powinny spać 7 lub więcej godzin w ciągu nocy.

Dostosowanie dla niepełnosprawnych