Historia Hospicjum

Historia Hospicjum zaczęła się w 1998 r. kiedy pojawiła się idea powstania placówki przystosowanej dla potrzeb osób nieuleczalnie chorych. Dzięki dwóm charyzmatycznym postaciom, ks. kan. Jerzemu Kowalczykowi i dr n. med. Stanisławowi Łupińskiemu, udało się zawiązać Stowarzyszenie na rzecz budowy Hospicjum im. Jana Pawła II w Zgierzu.

W 2019 roku, po 25 latach działalności Stowarzyszenia, rozpoczęto budowę Hospicjum stacjonarnego wraz z poradnią medycyny paliatywnej oraz pomieszczeniami dla hospicjum domowego. Pierwsze środki finansowe udało się pozyskać dzięki odpisowi 1% podatku dochodowego, dobrowolnych darowizn, koncertów, aukcji dzieł sztuki, Pól Nadziei i bali charytatywnych.

Dofinansowanie ze środków unijnych na realizację projektu pt. „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych z zakresu świadczeń w ramach opieki paliatywnej i hospicyjnej poprzez budowę Ośrodka Hospicjum w Zgierzu” pozwoliło na rozpoczęcie budowy. Projekt został wyceniony na ok. 15,5 mln zł. Kwota dofinansowania, jaką udało się uzyskać, to 85% wartości realizowanej inwestycji. Inwestycja została podzielona na dwa etapy.

W pierwszym została wybudowana część obejmująca poradnię medycyny paliatywnej na którą składają się dwa pokoje lekarskie, pokój zabiegowy, sala konferencyjna spełniająca obecnie funkcję magazynu sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego oraz zaplecze socjalno-sanitarno-administracyjne (przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych). W drugim etapie budowane są pomieszczenia hospicjum stacjonarnego.

Faktyczne rozpoczęcie prac związanych z budową Ośrodka Hospicjum miało miejsce w 2017 roku, kiedy powstały fundamenty i stan surowy zamknięty poradni medycyny paliatywnej. W 2018 roku pozyskano środki na prace wykończeniowe Poradni ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Największym wsparciem okazał się konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski, w ramach którego uzyskano dofinansowanie na realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych z zakresu świadczeń w ramach opieki paliatywnej i hospicyjnej poprzez budowę Ośrodka Hospicjum w Zgierzu”.

Poradnia medycyny paliatywnej została ukończona i oddana do użytkowania
w 2019 roku. Łączna kwota przeznaczona na jej budowę wyniosła pond 2,3 mln zł,
z czego 355 tys. zł stanowiło dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a 945 tys. zł stanowiło dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Obecnie prowadzone są prace związane z budową pozostałej części – hospicjum stacjonarnego. Umowa została podpisana w grudniu 2019 roku, a planowany termin zakończenia prac budowlanych i instalacyjnych to kwiecień 2021 roku. Całkowite oddanie W ramach projektu przewiduje się także wyposażenie Ośrodka w niezbędny sprzęt, którego wartość szacowana jest na ok. 2 mln zł.

Według założeń i wyliczeń szacuje się, że roczny koszt prowadzenia całego Ośrodka Hospicjum, na którego składać się będą: poradnia, hospicjum domowe
i stacjonarne może wynieść 3,5 mln zł. Z pewnością część tej kwoty będzie finansowana z kontraktu podpisanego z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Dlatego tak istotnym będzie kontynuowanie działań związanych z pozyskaniem środków na utrzymanie obiektu i jego obsługę.

Cykliczne wydarzenia organizowane przez Stowarzyszenie, zbiórki oraz akcje charytatywne będą musiały stale gościć w harmonogramie działań Stowarzyszenia.

 

Opieka paliatywna to dziedzina zajmująca się wszechstronną i całościową opieką nad chorymi w terminalnym okresie choroby oraz leczeniem objawowym pacjentów
z nieuleczalnymi schorzeniami, niepoddającymi się leczeniu przyczynowemu, postępującymi i ograniczającymi życie. Celem objęcia chorego opieką  hospicyjną jest poprawa jakości życia, poprzez łagodzenie bólu i cierpienia. Opieka paliatywna, świadczona w hospicjach, podnosi wartość opieki zdrowotnej i wpływa na podniesienie jakości życia pacjenta, tym samym oddziałując także na jakość życia jego rodziny.
Z uwagi na fakt, że liczba osób zapadających na poważne i zagrażające życiu schorzenia stale rośnie, zapotrzebowanie na opiekę paliatywno-hospicyjną będzie coraz większe.

Hospicjum jest miejscem przystosowanym dla osób cierpiących na nieuleczalne i przewlekłe choroby, którzy wymagają stałej opieki paliatywnej. Na ostatnim etapie życia zapewnia się pacjentom możliwie najlepsze warunki, takie jak: walkę z bólem, wsparcie dla bliskich i zminimalizowanie innych objawów choroby. Podopieczni hospicjum mogą odchodzić w godnych warunkach przy jak najmniejszym bólu fizycznym jak i psychicznym a rodzina ma zapewnioną opiekę i wsparcie.
W Polsce, w ostatnim trzydziestoleciu, powstało wiele hospicjów dla osób wymagających profesjonalnej opieki paliatywnej – zarówno dla dzieci jak i dorosłych (najczęściej z chorobami nowotworowymi). Jedną z placówek tego typu jest hospicjum powstające w Zgierzu w powiecie zgierskim, w województwie łódzkim.

 

Dostosowanie dla niepełnosprawnych