Zapraszamy na kolejną, jubileuszowa Aukcję Dzieł Sztuki, z której dochód
w całości będzie przeznaczony na dalsze prace związane
z budową hospicjum stacjonarnego.

Dostosowanie dla niepełnosprawnych