Wszystkim przyjaciołom i sympatykom zgierskiego hospicjum składamy
najserdeczniejsze życzenia – dobrego Nowego Roku
Ten kalendarz to w tym roku niestety jedyna możliwość wsparcia budowy
Ośrodka Hospicjum
Dziękujemy Małgorzacie Dunajczyk za zdjęcia, Damianowi Redlickiemu za
zdjęcia i projekt graficzny, Robertowi Chocholskiemu za pomoc w
przygotowaniu do druku i drukarni WIST za ich wydrukowanie
Pomaganie jest proste.
Wystarczy tylko chcieć..
Zapraszamy…kalendarze czekają…

Dostosowanie dla niepełnosprawnych