Nasze Akcje

Aukcja Obrazów

jesienią tradycyjnie organizujemy Aukcje Dzieł Sztuki. Wszystkich serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w licytacji prac znakomitych artystów plastyków, rzeźbiarzy, studentów akademii Sztuk Pięknych, uczniów Szkół Plastycznych i plastyków amatorów. Na Aukcji sukcesywnie pojawiają się zarówno nowe prace, jak i stopniowo przeceniane. Wszystkich chcących pomóc w pracach przy organizowaniu Aukcji Obrazów, zapraszamy do włączenia się w działania wolontariatu. Więcej na temat aukcji w zakładce Aukcja Obrazów.

Cegiełki

niedzielną akcję cegiełkową dla dzieła budowy Stacjonarnego Hospicjum organizujemy w okresie wiosenno-letnim. Co roku dzięki życzliwości i wsparciu Księży mamy możliwość rozprowadzania cegiełek przed Kościołami wśród Parafian. Nasi Wolontariusze po każdej Mszy św. sprzedają cegiełki, udzielają informacji na temat działalności Stowarzyszenia, rozdają ulotki oraz informatory.
Cegiełki można nabywać również podczas charytatywnych imprez, koncertów i innych akcji organizowanych przez nasze Stowarzyszenie.
Dostępne nominały cegiełek to: 5, 10, 20, 50 zł.

Pola Nadziei

to ogólnopolska kampania, której motywem przewodnim są żonkile – symbol nadziei, solidarności z chorymi na raka. Ideą programu jest pozyskiwanie funduszy na potrzeby hospicjów, a także propagowanie idei opieki hospicyjnej w społeczeństwie. W akcji bierzemy udział od 5 lat. Zebrane fundusze przekazujemy na budowę stacjonarnego hospicjum oraz na doraźne potrzeby naszych podopiecznych. Więcej informacji na temat tej Akcji w zakładce Pola Nadziei.

akcje1-300x245

Dzieci dla Hospicjum

wydarzenie ma na celu nie tylko finansowe wsparcie naszego Hospicjum, ale również szerzenie idei hospicyjnej oraz uświadomienie i uwrażliwienie dzieci na problemy osób chorych i cierpiących. Podczas tych imprez mają miejsce m.in. pokazy taneczne, występy wokalne, popisy cyrkowe i teatralne. Organizowane są zabawy, loterie i konkursy dla najmłodszych wraz z nagrodami.
Podczas występów rozprowadzane są cegiełki na rzecz budowy stacjonarnego hospicjum dla chorych ze Zgierza i całego powiatu zgierskiego będących w ostatnim stadium choroby nowotworowej.

Gwiazdka dla Hospicjum i Wielkanocny Kiermasz

są to akcje organizowane głównie w szkołach przed Świętami Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy. Uczniowie wraz z nauczycielami podczas warsztatów plastycznych wykonują ozdoby m.in. stroiki, koszyczki, świeczniki, gwiazdki, aniołki, które za każdym razem zachwycają wszystkich kupujących, a uczniowie-wolontariusze po raz kolejny udowadniają, że los drugiego człowieka nie jest im obojętny. Przygotowane prace wystawiane są na sprzedaż w czasie zebrań z rodzicami oraz przy Kościołach.

akcje2-300x203

Zbiórka makulatury

akcję tę przeprowadzamy głównie w Zgierzu na terenach Osiedli pod hasłem „Wspólnie budujemy Hospicjum”. Włącza się w nią coraz więcej osób, którzy pomagają przy załadunku, organizacji transportu, specjalnych pojemników oraz rozładunku makulatury w miejscu skupu.

Dostosowanie dla niepełnosprawnych