27 lutego br. w Starostwie Powiatowym w Zgierzu podpisano list intencyjny dotyczący współpracy pomiędzy powiatem zgierskim a Stowarzyszeniem Hospicjum im. Jana Pawła II. Strony zobowiązały się do podjęcia wspólnych działań w pozyskiwaniu środków finansowych na budowę hospicjum, działań informacyjno-promocyjnych, organizacji konferencji, narad i szkoleń, a także wypracowania Programu Współpracy, który będzie stale monitorowany.

Powołano także swoich pełnomocników, do koordynowania tych działań. Z ramienia powiatu jest to Sławomierz Janiszewski – wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zgierskiego, zaś ze strony stowarzyszenia Marian Miśkiewicz – wiceprezes.

Dostosowanie dla niepełnosprawnych