Składamy ogromne podziękowania uczestnikom pogrzebu za ofiarność oraz
Pani Zofii Florczak za zorganizowanie zbiórki w czasie pogrzebu Mamy –
Pani Anny Dominiak🖤❤️💛
Zebrane środki w wysokości 1982 zł zostaną przeznaczone na dalsze prace
związane z budową hospicjum stacjonarnego
💛❤️🖤

Dostosowanie dla niepełnosprawnych