Składamy ogromne podziękowania nauczycielom i uczniom zgierskich
szkół:SP nr 1, SP nr 3, SP nr 12, LO im. Staszica, LO im. Traugutta,
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz SP nr 4 w Ozorkowie i SP
w Leśmierzu za zorganizowanie akcji KOKARDA NARODOWA🇵🇱🇵🇱🇵🇱
Zebrana kwota to 4989,80 zł.
Dziękujemy w imieniu pacjentów

Dostosowanie dla niepełnosprawnych