Składamy serdeczne podziękowania radnym powiatu zgierskiego i radnym
miejskim:
Bożenie Palmowskiej
Elżbiecie Gacy
Wojciechowi Budziarskiemu
Markowi Hilińskiemu
Sebastianowi Duninowi
za przekazanie środków czystości naszemu hospicjum.
Doceniamy i dziękujemy za okazane serce❤️

Dostosowanie dla niepełnosprawnych