Niebawem kończymy II Etap- wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu zasypki wewnętrznej oraz obsypki zewnętrznej fundamentów.

Obraz 005

Dostosowanie dla niepełnosprawnych