Programowi współpracy Stowarzyszenia z powiatem zgierskim i tworzącymi
go gminami poświęcone było spotkanie zorganizowane 22 lipca.
W zagadnienia związane z realizowanym przez Stowarzyszenie projektem
wprowadzili zebranych prezes Michał Kleszczyński i wiceprezes Marian
Miśkiewicz.

👉Aktualnie wykonawca kończy budowę stropu i wkrótce zaczną się prace
instalacyjne. Oddanie obiektu do użytku ma nastąpić we wrześniu 2021 r.
Cześć udziału własnego w ogromnym przedsięwzięciu pokryto ze środków
pozyskanych z darowizn, odpisów 1% podatku, zbiórek publicznych i akcji
charytatywnych🌼, jednak do sfinalizowania inwestycji konieczne jest
zaciągnięcie kredytu na około 2 mln zł, a ten wymaga poręczenia, o które
władze Stowarzyszenia zabiegają u samorządów.
Mamy głęboką nadzieję, że po analizie swoich możliwości finansowych
samorządy udzielą nam wymaganego poręczenia a my doprowadzimy nasz
projekt do szczęśliwego zakończenia❤️💛❤️💛

 

[supsystic-gallery id=20]

Dostosowanie dla niepełnosprawnych