Zamówienia

Zapytania ofertowe na:

 1. Świadczenie usługi polegającej na opracowaniu studium wykonalności dla projektu pn. Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych z zakresu świadczeń w ramach opieki paliatywnej i hospicyjnej poprzez budowę Ośrodka Hospicjum w Zgierzu.
 2. Zaproszenie do składania ofert z dnia 04.11.2016 r. – SIWZ na roboty budowlane polegające na:
  Budowie hospicjum stacjonarnego z poradnią medycyny paliatywnej – Etap I Wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem fundamentu pod cały budynek stacjonarnego ośrodka hospicyjnego oraz wykonanie w stanie surowym zamkniętym części budynku administracyjno-przychodnianego przy ulicy Parzęczewskiej 72, 72A, 72B w Zgierzu.
 3. Zaproszenie do składania ofert z dnia 15.12.2016 r. – SIWZ na roboty budowlane polegające na:  Budowie hospicjum stacjonarnego z poradnią medycyny paliatywnej – Etap I Wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem fundamentu pod cały budynek stacjonarnego ośrodka hospicyjnego oraz wykonanie w stanie surowym zamkniętym części budynku administracyjno-przychodnianego przy ulicy Parzęczewskiej 72, 72A, 72B w Zgierzu.
 4. Zaproszenie do składania ofert z dnia 17 października 2017 r. na wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu zasypki wewnętrznej oraz obsypki zewnętrznej fundamentów niezabudowanych – przy ulicy Parzęczewskiej 72, 72A, 72B w Zgierzu w ramach zadania pn.: Budowa hospicjum stacjonarnego z poradnią medycyny paliatywnej – Etap II.
 5. Zaproszenie do składania ofert z dnia 11 maja 2018 roku na wykonanie robót wykończeniowych dla I-etapu budowy Poradni medycyny paliatywnej w Hospicjum w Zgierzu.
 6. Zaproszenie do składania ofert z dnia 1 czerwca 2018 roku na wykonanie robót wykończeniowych dla I-etapu budowy Poradni medycyny paliatywnej w Hospicjum w Zgierzu.
 7. Zaproszenie do składania ofert z dnia 19 listopada 2019 roku na wykonanie robót budowlanych dla IV-etapu budowy ośrodka hospicjum w Zgierzu.
 8. Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych z zakresu świadczeń w ramach opieki paliatywnej i hospicyjnej poprzez budowę Ośrodka Hospicjum w Zgierzu”.
 9. Dostawa i montaż sprzętu medycznego, niemedycznego i AGD do Ośrodka Hospicjum w Zgierzu.
 10. Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Ośrodka Hospicjum w Zgierzu.

 

 

Dostosowanie dla niepełnosprawnych