Rejestracja Pacjenta

Rejestracja pacjenta odbywa się w SEKRETARIACIE NZOP przy ul. Andrzeja Struga 2-4 w Zgierzu.

Zgłoszenia może dokonywać osobiście pacjent lub upoważniona przez niego osoba.

Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00

Informacja tel./fax: (42) 715 45 23
Poradnia obejmuje opieką chorych zamieszkujących Zgierz i powiat zgierski.

Świadczenia wykonywane są bezpłatnie, na podstawie kontraktu z NFZ.

 

Dokumenty konieczne do rejestracji :

  • skierowanie od lekarza specjalisty do opieki paliatywnej
  • dostępne kopie dokumentacji medycznej
  • kopie dokumentacji potwierdzającej ubezpieczenie chorego np. legitymacja emeryta/rencisty ZUS,
Dostosowanie dla niepełnosprawnych