W ramach zapisów zawartych w Programie Współpracy Powiatu Zgierskiego z naszym Stowarzyszeniem o zaspokajaniu potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia seniorów, poprzez wsparcie działań związanych z procesem budowy hospicjum- 28 września odbyło się kolejne spotkanie w Starostwie Powiatowym w Zgierzu, podczas którego przedstawiono propozycja rozszerzenia współpracy dla ościennych powiatów. W spotkaniu, oprócz wicemarszałka Dariusza Klimczaka, uczestniczyli także starostowie: brzeziński – Edmund Kotecki oraz łęczycki – Wojciech Zdziarski, starosta zgierski – Bogdan Jarota, członkowie Zarządu Powiatu Zgierskiego: Wojciech Brzeski i Wojciech Budziarski, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zgierskiego – Sławomierz Janiszewski, radna Sejmiku Województwa Łódzkiego – Ilona Rafalska oraz Zarząd Stowarzyszenia Hospicjum im. Jana Pawła II w Zgierzu reprezentowany przez p. Michała Klaszczyńskiego, Marka Hilińskiegio i Mariana Miśkiewicza. Po spotkaniu zebrani Goście udali się na plac budowy hospicjum, gdzie omówiono zakończone prace I Etapu inwestycji. W chwili obecnej  przygotowujemy się do pozyskania środków unijnych na realizację II Etapu budowy tj. Stacjonarnego Hospicjum.

[supsystic-gallery id=’3′]

Dostosowanie dla niepełnosprawnych