Zgłaszanie chorych do opieki tylko telefonicznie pod numerami:

605545757,

609148000,

691451600,

oraz mailowo: nzopzgierz@interia.pl

Dostosowanie dla niepełnosprawnych