Za nami XVII Aukcja Charytatywna „Dary Nadziei”. Na aukcji zgromadziliśmy 150 obrazów i grafik zgierskich oraz łódzkich Artystów. W tym roku zebraliśmy 7325 zł. Dziękujemy Darczyńcom, jak również wszystkim przybyłym Gościom za szczodrość i udział w licytacji. Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy pomagali w oprawianiu prac, dekorowaniu sali, zawieszaniu obrazów i obsłudze aukcji. Szczególne podziękowania kierujemy dla p. Anny Paszkowskiej- prowadzącej licytację, p. Wojciecha Beczkowskiego za przygotowanie prezentacji multimedialnej oraz wszystkim naszym wspaniałym Wolontariuszom, Wychowawcom, Dzieciom i Młodzieży ze szkół: Szkoły Podstawowej nr 4, ZSO im. S. Staszica, SLO im. R. Traugutta, Gim. nr 1 oraz ZS nr 1 im. J.S. Cezaka za przygotowanie i obsługę bufetu.

Dostosowanie dla niepełnosprawnych