Zasady Sprawowania Opieki

Pacjenci objęci opieką hospicjum domowego maja prawo do:

  • wizyt lekarskich (raz na 2 tygodnie),
  • wizyt pielęgniarskich (2 razy w tygodniu),
  • stałego kontaktu telefonicznego z lekarzem i pielęgniarką sprawującymi opiekę,
  • nieodpłatnego wypożyczania sprzętu wymaganego w ramach świadczeń gwarantowanych.

 

Wizyty innych członków zespołu hospicjum domowego (psychologa, fizjoterapeuty) ustalane są przez lekarza sprawującego opiekę indywidualnie, w zależności od potrzeb pacjenta.

Dostosowanie dla niepełnosprawnych