Aby zwycięstwo dobra nad złem i życia nad śmiercią będące przesłaniem
nadchodzących świąt Zmartwychwstania Pańskiego stało się dla nas
wszystkich źródłem miłości, nadziei i radości.
Dobrego świątecznego czasu życzy Zarząd i pracownicy Stowarzyszenia
Hospicjum oraz Niepublicznego Zakładu Opieki Paliatywnej.

Dostosowanie dla niepełnosprawnych